Ørsta/Volda PK
Postboks 348
6151 Ørsta
Telefon: 90105647
Epost: post@ovpk.org
Hjemmeside: ovpk.org

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Stevnenummer: 318510
Bane: Sollidalen
Stevneleder: Are Berg
Dommer(e): Arnstein Myklebust, Dag Ola Myklebust, Erlend
Vikestrand, Frode Krøvel, Jon Erling Clementsen,
Kim Tafjord og Peter Bergheim
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 90
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 13

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Steven Bendal Vigra og Valderøy PK 8 9 10 8 10 9 7 10 9 9 25 89 - - 187*
2 Magnar Anton Støyva Sandane PK 8 7 10 8 10 9 8 10 9 9 27 88 - - 133
3 Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 8 5 10 8 8 9 8 10 5 9 17 80 - - 74
4 Arnstein Leif Myklebust Ørsta/Volda PK 4 7 8 8 10 9 8 10 5 9 23 8 78 - - 53
5 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 7 8 8 8 9 8 6 9 7 20 10 78 - - 35
6 Harald Strømmegjerde Sunndal PK 8 9 10 8 2 8 8 8 9 6 26 76 - - 0
7 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 6 5 10 8 4 9 6 10 8 9 22 75 - - 0
8 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 4 9 8 8 9 8 8 5 4 14 71 - - 0
9 Erlend Vikestrand Ørsta/Volda PK 8 4 8 6 6 3 6 10 9 9 15 69 - - 0
10 Kim Tafjord Ørsta/Volda PK 8 4 8 4 10 8 6 8 0 6 10 62 - - 0
11 Mass Langvatn Ørsta/Volda PK 8 4 10 5 2 6 6 10 6 4 12 61 - - 0
12 Runar Drage Sandane PK 7 3 4 4 4 9 6 8 8 8 11 61 - - 0
13 Jon Erling Clementsen Sandane PK 4 0 0 3 0 0 0 2 2 0 2 11 - - 0Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 10

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Steven Bendal Vigra og Valderøy PK 8 9 10 8 10 9 7 10 9 9 25 0,0 89
Sølv Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 8 5 10 8 8 9 8 10 5 9 17 0,0 80
Bronse Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 7 8 8 8 9 8 6 9 7 20 10,0 78
4 Arnstein Leif Myklebust Ørsta/Volda PK 4 7 8 8 10 9 8 10 5 9 23 8,0 78
5 Harald Strømmegjerde Sunndal PK 8 9 10 8 2 8 8 8 9 6 26 0,0 76
6 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 6 5 10 8 4 9 6 10 8 9 22 0,0 75
7 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 4 9 8 8 9 8 8 5 4 14 0,0 71
8 Erlend Vikestrand Ørsta/Volda PK 8 4 8 6 6 3 6 10 9 9 15 0,0 69
9 Kim Tafjord Ørsta/Volda PK 8 4 8 4 10 8 6 8 0 6 10 0,0 62
10 Mass Langvatn Ørsta/Volda PK 8 4 10 5 2 6 6 10 6 4 12 0,0 61Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Mesterskap lag: KM Møre og RomsdalStevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Maks poengsum: 90
Deltakere: 7
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Strømmegjerde Sunndal PK 8 9 10 8 10 9 8 10 9 9 27 90 - - 140*
2 Magnar Anton Støyva Sandane PK 6 4 10 8 6 9 8 10 9 9 29 79 - - 84
3 Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 8 4 10 8 10 9 4 10 7 7 25 77 - - 35
4 Steven Bendal Vigra og Valderøy PK 6 6 10 7 7 9 5 10 7 9 22 76 - - 0
5 Øystein Hjorthol Opdal Ørsta/Volda PK 8 5 8 5 4 7 8 10 9 9 16 73 - - 0
6 Peter Bergheim Sandane PK 8 5 8 5 8 7 6 6 5 3 7 61 - - 0
7 Lars Kristian Sollid Hjørungavåg PK 6 2 8 4 2 6 7 4 7 5 10 51 - - 0Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 5

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Harald Strømmegjerde Sunndal PK 8 9 10 8 10 9 8 10 9 9 27 0,0 90
Sølv Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 8 4 10 8 10 9 4 10 7 7 25 0,0 77
3 Steven Bendal Vigra og Valderøy PK 6 6 10 7 7 9 5 10 7 9 22 0,0 76
4 Øystein Hjorthol Opdal Ørsta/Volda PK 8 5 8 5 4 7 8 10 9 9 16 0,0 73
5 Lars Kristian Sollid Hjørungavåg PK 6 2 8 4 2 6 7 4 7 5 10 0,0 51Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Mesterskap lag: KM Møre og RomsdalStevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Maks poengsum: 101
Deltakere: 26
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Strømmegjerde Sunndal PK 9 10 11 9 12 10 9 11 10 10 47 101 A G 199*
2 Øystein H Feie Sula Sportsskytterklubb 9 10 10 9 12 10 9 11 10 10 39 100 A G 112
3 Magnar Anton Støyva Sandane PK 9 8 11 9 12 9 9 11 10 10 30 98 A G 56
4 Steven Bendal Vigra og Valderøy PK 9 8 11 8 10 10 8 11 10 10 36 95 B S 0
5 Kenny Kolstad Vigra og Valderøy PK 7 6 11 8 12 10 9 11 10 10 30 94 B S 0
6 Runar Drage Sandane PK 6 9 11 9 10 10 5 11 10 10 28 91 B S 0
7 Are Berg Ørsta/Volda PK 9 5 11 9 8 10 9 11 9 8 17 89 B S 0
8 Mass Langvatn Ørsta/Volda PK 8 5 11 9 8 10 8 9 7 10 22 85 C B 0
9 Stig Morten Støyva Sandane PK 9 4 7 9 4 8 9 9 8 8 14 75 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erlend Vikestrand Ørsta/Volda PK 9 10 11 9 10 9 7 11 10 8 35 94 B S 126
2 Arnstein Leif Myklebust Ørsta/Volda PK 9 10 11 9 8 10 7 11 8 10 32 93 B S 84
3 Finn Olsen Vestnes PK 9 8 9 6 10 8 7 11 10 10 23 88 B S 35
4 Tormod Vinje Vigra og Valderøy PK 8 6 9 7 10 8 9 10 8 9 20 84 C B 0
5 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 9 5 9 7 10 10 7 10 8 9 17 84 C B 0
6 Kristoffer Frøysa Stryn PK 9 7 2 9 10 10 7 11 6 10 29 81 C B 0
7 Peter Bergheim Sandane PK 5 5 8 5 12 7 8 8 7 10 22 75 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjetil Høyme Hjørungavåg PK 9 5 11 9 12 10 9 11 10 10 36 96 B S 123
2 Frode Paulsen Hjørungavåg PK 9 9 9 9 10 10 7 11 10 8 30 92 B S 53
3 Kim Tafjord Ørsta/Volda PK 9 10 11 9 10 10 5 11 7 9 27 91 B S 0
4 Bård Anders Hagenes Hjørungavåg PK 7 7 7 7 10 5 8 8 7 10 32 76 C B 0
5 Eldar Følsvik Eid PK 6 2 7 5 0 8 7 5 5 5 13 50 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jarle Alsaker Ørsta/Volda PK 9 8 11 9 2 8 9 11 10 9 28 86 B S 123
2 Rune Amundø Sula Sportsskytterklubb 8 2 7 7 9 8 8 10 9 10 28 78 C B 53
3 Arnt-Ove Honningsvåg Vestkapp Pistolklubb 6 5 10 8 4 10 9 11 6 8 18 77 C B 0
4 Anita Honingsvåg Vestkapp Pistolklubb 5 7 9 5 7 6 9 11 8 7 13 74 D 0
5 Brage Myklebust Ørsta/Volda PK 0 6 5 3 0 5 4 5 3 3 8 34 D 0Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Maks poengsum: 101
Deltakere: 8
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Magnar Anton Støyva Sandane PK 9 10 11 5 8 6 4 9 6 5 20 73 C B 35

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 7 10 9 12 10 8 10 8 10 32 92 A G 121*
2 Peter Bergheim Sandane PK 9 8 7 9 10 9 7 8 9 6 15 82 B S 0
3 Stig Morten Støyva Sandane PK DNF 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 5 10 5 5 12 10 7 10 2 6 20 72 C B 70
2 Finn Olsen Vestnes PK 9 0 7 9 2 8 7 8 9 8 15 67 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mass Langvatn Ørsta/Volda PK 4 6 11 7 10 8 5 8 10 2 19 71 C B 70
2 Jon Erling Clementsen Sandane PK 4 2 8 4 8 9 7 8 4 9 12 63 D 0Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Maks poengsum: 101
Deltakere: 21
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 9 4 11 9 12 10 9 11 10 10 30 95 A G 112*
2 Magnar Anton Støyva Sandane PK 7 6 11 6 6 10 8 8 7 8 24 77 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 7 9 11 9 10 8 9 9 10 10 29 92 B S 123
2 Øystein H Feie Sula Sportsskytterklubb 9 8 9 9 10 10 7 11 9 9 33 91 B S 53
3 Runar Drage Sandane PK 4 6 7 5 12 8 8 8 8 9 19 75 C B 0
4 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 9 6 5 5 4 3 7 10 5 4 10 58 D 0
5 Peter Bergheim Sandane PK 6 2 6 3 6 7 3 6 5 7 11 51 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Finn Olsen Vestnes PK 9 7 4 4 4 10 9 8 8 8 17 71 D 105
2 Bård Anders Hagenes Hjørungavåg PK 7 5 7 7 5 8 6 7 6 8 25 66 D 35
3 Stig Morten Støyva Sandane PK 0 3 6 5 6 8 9 11 6 10 8 64 D 0
4 Tormod Vinje Vigra og Valderøy PK 8 6 7 8 5 4 7 8 7 2 8 62 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Paulsen Hjørungavåg PK 7 5 10 6 10 8 8 6 9 7 18 76 C B 147
2 Erlend Vikestrand Ørsta/Volda PK 9 4 8 7 8 10 9 6 5 6 12 72 C B 112
3 Kim Tafjord Ørsta/Volda PK 8 2 7 9 6 9 8 9 4 7 6 69 D 56
4 Arnstein Leif Myklebust Ørsta/Volda PK 9 4 8 4 10 10 5 8 6 0 23 64 D 35
5 Kjetil Høyme Hjørungavåg PK 9 6 4 5 5 7 8 6 6 7 12 63 D 0
6 Rune Amundø Sula Sportsskytterklubb 8 2 9 7 6 5 5 7 9 3 12 61 D 0
7 Jarle Alsaker Ørsta/Volda PK 7 7 7 7 4 2 4 7 8 7 9 60 D 0
8 Arnt-Ove Honningsvåg Vestkapp Pistolklubb 0 2 8 5 6 8 4 6 7 8 6 54 D 0
9 Eldar Følsvik Eid PK 3 0 6 5 4 7 5 7 7 4 6 48 D 0
10 Raymond Solevåg Sula Sportsskytterklubb 4 6 4 6 6 0 4 2 7 7 5 46 D 0Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 02.09.2018 1000
Maks poengsum: 101
Deltakere: 12
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Oddvin Blindheim Vigra og Valderøy PK 7 8 11 9 8 10 9 11 10 10 28 93 A G 129*
2 Magnar Anton Støyva Sandane PK 7 9 11 9 8 10 7 11 7 10 24 89 B S 0
3 Peter Bergheim Sandane PK 9 5 9 9 8 8 5 8 10 8 28 79 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kenny Kolstad Vigra og Valderøy PK 8 6 10 9 6 9 7 9 10 7 14 81 B S 105
2 Erlend Vikestrand Ørsta/Volda PK 9 4 8 8 2 9 6 10 9 8 12 73 C B 0
3 Finn Olsen Vestnes PK 9 4 3 8 6 10 5 10 7 0 5 62 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode André Krøvel Ørsta/Volda PK 5 6 11 8 10 10 7 11 10 8 19 86 B S 126
2 Jarle Alsaker Ørsta/Volda PK 8 7 0 9 10 10 9 10 8 6 13 77 C B 84
3 Kristoffer Frøysa Stryn PK 4 5 6 8 8 7 7 11 7 7 15 70 C B 0
4 Rune Amundø Sula Sportsskytterklubb 6 3 10 2 7 6 6 8 8 7 21 63 D 0
5 Jon Erling Clementsen Sandane PK 7 2 8 7 8 8 7 8 2 6 17 63 D 0
6 Raymond Solevåg Sula Sportsskytterklubb 7 2 5 6 4 4 5 6 10 9 11 58 D 0