14 SOGN OG FJORDANE SKYTTARKRINS 2012
1F=Finfelt, 1G=Grovfelt, 1M=Militærfelt, 1R=Revolverfelt, 1S=Spesialfelt (SP=Spesialpistol, SR=Spesialrevolver,
 M1=Magnum 1, M2=Magnum 2) 2A=Fripistol (ord), 2B=Fripistol (colt 25m),  
3A=Luftpistol (ord), 3B=Luftpistol fallfigur, 3C=Luftpistol standard, 3D=Sprintluft, 4=Silhuettpistol, 5=Standardpistol, 
6F=Finpistol, 6G=Grovpistol, 7F=Hurtigpistol fin, 7G=Hurtigpistol grov. 7M=Hurtig militær, 7R=Hurtig revolver
7SP=Hurtig spesialpistol, 7SR=Hurtig spesialrevolver, 8F=Nais Fin, 8G=Nais Grov  
               
P1=Revolver 1500 (R1500), P2=Pistol 1500 (P1500), P3=Standard revolver 6" (SR6), P4=Standard revolver 4" (SR4)
P5=Standard revolver 2,75" (SR2,75), P6=Standard pistol 5" (SP5), P7=Standard pistol 5" faste siktemidler (SP5FS), P8=Open
PN1=Feltrevolver (FR60), PN2=Feltpistol (FP60), PN3=Spesialrevolver (SR48), PN4=Spesialpistol (SP48)
               
Premiering: A=Premietabell, B=Spesialpremiering, C=Ingen premie    
KONTAKTTELEFONER :
Klubb Kontaktperson Tlf Mob Web / E-post
Florø PK Roy Håkon Pedersen 917 04 813 roy357m@hotmail.com
Førde PK Rune Soleide 958 27 530 rune@fordemotorsport.no
Høyanger PK Sigmund Folkestad 57 71 24 91 411 01 189 si-folke@online.no
Luster SSL Kjell Kvalen 57 68 15 85 917 63 747 kjell.kvalen@gaupne.no
Sandane PK Oddvar Kandal 57 86 53 79 951 57 678 oddvakan@online.no
Sogndal PK Svein Flåten 48 08 04 70 svein-flaaten@hotmail.com
Stryn PK Eivind Tonning 911 88 369 eitonnin@gmail.com
Årdal PK Jørn Rutlin 976 72 060 jorn.rutlin@hydro.com
S&F Sk.krets Helge Løtuft 57 86 74 37 915 41 733 helge.lotuft@enivest.net
Resultatlister : Eivind Tonning 911 88 369 eitonnin@gmail.com
             
Resultater sendes som 1 stk fil pr. stevne på e-post til resultater@fagkomite-pistol.no. Stevnenummret skal brukes for merking både på listen, i filnavnet og i emnefeltet i e-posten, . Lister må sendes til klubber og kretser i tillegg.
E Elektroniske skiver Forhåndspåmelding =Fpm
St.nr   Dag Dato Kl.slett Øvelse P Skytested Arr.klubb Merknader
1214001   Tir 10.1.12 18:30 6F C Røti Årdal PK  
1214002   Søn 22.1.12 10:30 6F A Fjordstova Luster PK  
1214003   Søn 22.1.12 10:30 7F A Fjordstova Luster PK  
1214004   Søn 5.2.12 11:00 3A C Røti Årdal PK  
1214005   Tir 14.2.12 18:30 6F C Røti Årdal PK  
1214006   Søn 19.2.12 11:00 3A A Fjordstova Luster PK  
1214007   Søn 11.3.12 10:30 6F C Høyanger Høyanger PK  
1214008   Søn 11.3.12 10:30 7F C Høyanger Høyanger PK  
1214009   Tir 13.3.12 18:30 7F C Røti Årdal PK  
1214010   Søn 18.3.12 10:30 5 A Fjordstova Luster PK  
1214011   Søn 18.3.12 10:30 7F A Fjordstova Luster PK  
      30.3 -1.4. Skjedsmohallen Lillestrøm og Omegn Presisjonsskyttere                                                                                                         NM Luft
1214012   Tir 10.4.12 18:30 7F C Røti Årdal PK  
1214013   Lør 21.4.12 10:00 1FGMRS C Vadheim Høyanger PK S= Halv løype!
1214014   Søn 22.4.12 12:00 6F A Jølet Sandane PK  
1214015   Søn 29.4.12 11:00 7F A Florø Florø PK Fpm 27/4 20-22
1214038 E Lør 5.5.12 10:00 1FGMR C Mjøen Årdal PK  
1214016   Søn 6.5.12 10:00 1S C Mjøen Årdal PK Halv Løype
1214017   Søn 13.5.12 Stevnet er avlyst Vassbakken Luster PK  
1214018   Søn 3.6.12 10:00 1FGMR A Ura Byrkjelo Sandane PK  
1214019   Søn 24.6.12 10:00 1FGMR A Ura Byrkjelo Sandane PK  
1214020     9.7.12   Fripistol   Førde Samlet resultatliste alle øvelser Norgemesterskap Bane
1214021     10.7.12   HurtigGrov Førde Norgemesterskap Bane
1214022     11.7.12   HurtigFin   Førde Norgemesterskap Bane
1214023     12.7.12   Silhuett   Førde Norgemesterskap Bane
1214024     13.7.12   Standard   Førde Norgemesterskap Bane
1214025     14.-15.7.12 Finpistol   Førde Norgemesterskap Bane
1214026     14.-15.7.12 Grovpistol Førde Norgemesterskap Bane
      23. - 28.7       Oppdal Oppdal Pk, Sunndal Pk og Støren Pk NM Felt og Spesialfelt
1214027   Søn 12.8.12 12:00 6F A Ura Byrkjelo Sandane PK  
1214028   Lør 18.8.12 10:00 1S C Mjøen Årdal PK Halv løype
1214029   Søn 19.8.12 10:00 7FG C Mjøen Årdal PK  
1214030   Søn 19.8.12 12:00 6FG C Mjøen Årdal PK  
      23. - 26.8       Løvenskiold NSF Nordisk Mesterskap Junior
1214031   Søn 26.8.12 10:30 1FGMR A Hillestadstølen Luster PK  
1214032   Søn 2.9.12 10:00 1FGMR A Ura Byrkjelo Sandane PK  
    Lør 6.10.12       Gjørring, Danmark   Nordisk Feltmesterskap
1214033   Tir 16.10.12 Stevnet er avlyst Røti Årdal PK  
1214034   Tir 6.11.12 Stevnet er avlyst Røti Årdal PK  
1214035   Søn 18.11.12 11:00 3A C Røti Årdal PK  
1214036   Søn 25.11.12 11:00 3A A Fjordstova Luster PK  
1214037   Tir 4.12.12 Ingen deltakere Røti Årdal PK  

Terminliste 2012 kopiert frå http://fagkomite-pistol.no/Distrikter/Terminliste2012/14sognogfjordane.htm den 12.12.2015 kl 17:50