KLUBBSTEMNE 29.08.2012

Max poengsum FGMR = 46p
Max poengsum spes/magnum = 41p

 
Skytter Poeng    Innertreff
Grovfelt
1. Dag Ola Myklebust    44p 17
2. Are Berge    36p 8
3. Egil Åslid    32p 3
 
Millitærfelt
1. Are Berg 35p 5
2. Stig Løseth    34p 10
3. Are Berge    30p 4
4. Egil Åslid    16p 0
 
Revolverfelt
1. Dag Ola Myklebust 46p 9
2. Stig Løseth 37p 8
 
Spesialpistol
1. Are Berg 26p 3