KLUBBSTEMNE 22.08.2012

Max poengsum FGMR = 49p
Max poengsum spes/magnum = 44p

 
Skytter Poeng
Finfelt
1.     Bjørnar Osnes 45p
2. Are Berg 43p
3. Jon Magnar Frislid 39p
 
Grovfelt
1. Are Berg    32p
2. Egil Åslid    22p
 
Millitærfelt
1. Bjørnar Osnes 48p
2. Egil Åslid    27p
 
Revolverfelt
1. Are Berg 42p
2. Jon Magnar Frislid 34p
 
Spesialpistol
1. Bjørnar Osnes 41p