KLUBBSTEMNE 15.08.2012

Max poengsum FGMR = 34p
Max poengsum spes/magnum = 30p

 
Skytter Poeng    Innertreff
Finfelt
1.     Stig Løseth 34p 16
2. Trond Liaskar 31p 9
3. Hege Klingen 25p 6
 
Grovfelt
1. Dag Ola Myklebust    34p 18
 
Millitærfelt
1. Stig Løseth 30p 7
2. Trond Liaskar    27p 4
 
Revolverfelt
1. Dag Ola Myklebust 34p 13
2. Stig Løseth 28p 11
3. Hege Klingen 18p 3
 
Magnum 2
1. Dag Ola Myklebust 30p 16