KLUBBSTEMNE 01.08.2012

 
Skytter Poeng
Finfelt
1.     Atle Eikrem 48
2. Erlend Vikestrand 48
3. Hege Klingen 36
4. Are Berg 34
5. Stig Løseth 31
 
Grovfelt
1. Erlend Vikestrand 32
2. Are Berg 30
 
Millitærfelt
1. Bjørnar Osnes 46
2. Erlend Vikestrand    39
3. Stig Løseth 30
4. Trond Liaskar 30
5. Kjell Aasen 22
 
Revolverfelt
1. Bjørnar Osnes 47
2. Sven-Tore Verstad 30
 
Spesialrevolver
1. Bjørnar Osnes 42
 
Magnum 1
1. Hege Klingen 24
2. Trond Liaskar 24