Resultat klubbstemne ØVPK 13. juni 2012


    Skytter Poeng    Innertreff
Finfelt
1    Hege Klingen 36 8
2 Trond Liaskar 32 7
3 Espen Lunde 28 7
Grovfelt
1 Michael Schulz 38 14
2 Egil Åslid 23 8
Millitærfelt
1 Øystein Opedal 39 10
2 Sven-Tore Verstad 38 14
3 Egil Åslid 32 6
4 Michael Schulz 27 11
5 Are Berge 17 5
Revolverfelt
1 Øystein Opedal 47 22
2 Bjørnar Osnes 42 13
3 Sven-Tore Verstad 36 8
4 Egil Åslid 25 5
Magnum 1
1 Bjørnar Osnes 37 12
Spesialrevolver
1. Bjørnar Osnes 41 10