Ørsta/Volda PK
Postboks 348
6151 Ørsta
Telefon: 91187681
Epost: post@ovpk.org
Hjemmeside: http://www.ovpk.org

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 28.05.2012
Stevnenummer: 1215031
Bane: Solidalen
Stevneleder: Sven-Tore Verstad
Dommer(e): Bjørnar Osnes,Dag Ola Myklebust, Rolf Toven
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 100
Premieandel: 40,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 30

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rolf Toven Nesset PK 8 9 8 12 12 8 9 10 10 12 31 98 A G 228*
2 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pistolklubb 8 8 8 12 12 8 9 12 10 10 36 97 A G 128
3 Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 8 9 7 12 12 7 9 12 9 10 30 95 A G 64
4 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 8 7 7 12 10 8 8 12 8 12 29 92 B S 40
5 Gert A Hildrestrand Vestnes pk 8 7 6 12 12 8 9 8 10 8 23 88 B S 0
6 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 5 5 6 10 10 8 9 12 10 12 32 87 B S 0
7 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 6 9 7 10 8 8 9 10 10 10 23 87 B S 0
8 Bjørn Egil Larsen Vestnes pk 8 8 8 12 8 8 9 8 9 6 36 84 B S 0
9 Bastian Myhre Sykkylven Pistolklubb 8 9 5 10 12 7 8 10 8 4 26 81 C B 0
10 Rune Viken Hjørungavåg Pistolklubb 6 9 5 6 7 7 8 6 6 5 10 65 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Johan Warholm Ørsta/Volda PK 7 9 7 10 8 8 8 12 9 8 29 86 B S 120
2 Tore Lundberg Ørsta/Volda PK 8 8 8 10 10 8 9 10 4 10 24 85 B S 0
3 Øystein H Feie Langevåg sk 8 8 5 10 6 6 8 12 8 4 7 75 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 6 8 8 10 8 8 9 12 7 10 26 86 B S 140
2 Sven-Tore Verstad Ørsta/Volda PK 8 9 4 12 8 8 7 12 9 8 25 85 B S 60
3 Steven Bendal Ålesund pk 8 5 2 8 4 7 8 8 8 9 67 D 0
4 Bahige Tabbara Ålesund pk 7 0 0 8 0 6 4 8 6 4 14 43 D 0
5 Frode Viken Eide og Fræna pk 6 4 0 0 0 7 0 12 7 4 8 40 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Magnus Mork Sykkylven Pistolklubb 8 9 7 10 9 8 7 12 8 8 26 86 B S 184
2 Stig Werner Løseth Ørsta/Volda PK 8 4 4 6 8 7 8 7 4 6 17 62 D 152
3 Jonny Karlsen Ålesund pk 7 7 5 8 2 5 7 4 9 2 10 56 D 84
4 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 4 3 6 2 6 8 8 4 6 7 55 D 60
5 Kai Ørjan Bergmann Sykkylven Pistolklubb 7 7 4 4 8 3 4 8 3 4 7 52 D 0
6 Rune F Følsvik Ålesund pk 5 4 2 6 10 7 4 0 6 4 6 48 D 0
7 Geir Øverås Vestnes pk 4 4 3 8 5 2 6 6 4 4 46 D 0
8 Ove Andrè Grande Langevåg sk 7 2 0 4 2 0 6 8 8 6 4 43 D 0
9 Kjell Aasen Ørsta/Volda PK 5 3 3 4 4 5 6 3 5 4 5 42 D 0
10 Willy Andre Bergstrøm Sykkylven Pistolklubb 4 4 3 4 8 2 4 5 0 5 7 39 D 0
11 Are Berge Ørsta/Volda PK 7 4 0 0 0 7 2 4 4 4 2 32 D 0
12 Arve Breivik Ålesund pk 4 2 0 0 0 2 0 0 0 2 10 D 0Stevne: 1M Milfelt
Dato: 28.05.2012
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 30

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Rolf Toven Nesset PK 8 9 8 12 12 8 9 10 10 12 31 98
Sølv Harald Strømmegjerde Sykkylven Pistolklubb 8 8 8 12 12 8 9 12 10 10 36 97
Bronse Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 8 9 7 12 12 7 9 12 9 10 30 95
4 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 8 7 7 12 10 8 8 12 8 12 29 92
5 Gert A Hildrestrand Vestnes pk 8 7 6 12 12 8 9 8 10 8 23 88
6 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 5 5 6 10 10 8 9 12 10 12 32 87
7 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 6 9 7 10 8 8 9 10 10 10 23 87
8 Johan Warholm Ørsta/Volda PK 7 9 7 10 8 8 8 12 9 8 29 86
9 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 6 8 8 10 8 8 9 12 7 10 26 86
10 Dag Magnus Mork Sykkylven Pistolklubb 8 9 7 10 9 8 7 12 8 8 26 86
11 Sven-Tore Verstad Ørsta/Volda PK 8 9 4 12 8 8 7 12 9 8 25 85
12 Tore Lundberg Ørsta/Volda PK 8 8 8 10 10 8 9 10 4 10 24 85
13 Bjørn Egil Larsen Vestnes pk 8 8 8 12 8 8 9 8 9 6 36 84
14 Bastian Myhre Sykkylven Pistolklubb 8 9 5 10 12 7 8 10 8 4 26 81
15 Øystein H Feie Langevåg sk 8 8 5 10 6 6 8 12 8 4 7 75
16 Steven Bendal Ålesund pk 8 5 2 8 4 7 8 8 8 9 0 67
17 Rune Viken Hjørungavåg Pistolklubb 6 9 5 6 7 7 8 6 6 5 10 65
18 Stig Werner Løseth Ørsta/Volda PK 8 4 4 6 8 7 8 7 4 6 17 62
19 Jonny Karlsen Ålesund pk 7 7 5 8 2 5 7 4 9 2 10 56
20 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 4 3 6 2 6 8 8 4 6 7 55
21 Kai Ørjan Bergmann Sykkylven Pistolklubb 7 7 4 4 8 3 4 8 3 4 7 52
22 Rune F Følsvik Ålesund pk 5 4 2 6 10 7 4 0 6 4 6 48
23 Geir Øverås Vestnes pk 4 4 3 8 5 2 6 6 4 4 0 46
24 Bahige Tabbara Ålesund pk 7 0 0 8 0 6 4 8 6 4 14 43
25 Ove Andrè Grande Langevåg sk 7 2 0 4 2 0 6 8 8 6 4 43
26 Kjell Aasen Ørsta/Volda PK 5 3 3 4 4 5 6 3 5 4 5 42
27 Frode Viken Eide og Fræna pk 6 4 0 0 0 7 0 12 7 4 8 40
28 Willy Andre Bergstrøm Sykkylven Pistolklubb 4 4 3 4 8 2 4 5 0 5 7 39
29 Are Berge Ørsta/Volda PK 7 4 0 0 0 7 2 4 4 4 2 32
30 Arve Breivik Ålesund pk 4 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 10Stevne: 1M Milfelt
Dato: 28.05.2012
Mesterskap lag: KM Møre og Romsdal

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sunndal Pistolklubb 1 Oddbjørn Tangen (87), Helge Kristiansen (95), Jon Arne Brekken (92) 21 21 20 34 32 23 26 36 27 34 91 274
Sølv Sykkylven Pistolklubb 1 Dag Magnus Mork (86), Bastian Myhre (81), Harald Strømmegjerde (97) 24 26 20 32 33 23 24 34 26 22 88 264
3 Ørsta/Volda PK 1 Sven-Tore Verstad (85), Dag Ola Myklebust (86), Bjørnar Osnes (87) 20 26 19 32 24 24 25 34 26 28 74 258
4 Ørsta/Volda PK 3 Tore Lundberg (85), Stig Werner Løseth (62), Johan Warholm (86) 23 21 19 26 26 23 25 29 17 24 70 233
5 Vestnes pk 1 Geir Øverås (46), Bjørn Egil Larsen (84), Gert A Hildrestrand (88) 20 19 17 32 25 18 24 22 23 18 59 218
6 Ørsta/Volda PK 2 Are Berg (55), Are Berge (32), Kjell Aasen (42) 20 11 6 10 6 18 16 15 13 14 14 129Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 28.05.2012
Maks poengsum: 100
Deltakere: 31
Startkontingent: 80,00
Premieandel: 40,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Strømmegjerde Sykkylven Pistolklubb 8 9 8 10 12 8 9 12 10 10 43 10 96 A G 230*
2 Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 8 9 8 12 12 8 9 12 8 10 40 12 96 A G 128
3 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 8 7 8 12 12 8 9 12 10 8 37 94 A G 64
4 Rolf Toven Nesset PK 8 9 8 12 10 8 9 12 8 8 35 92 A G 0
5 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 8 5 6 12 12 8 9 10 9 10 28 89 B S 0
6 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 8 8 8 12 12 8 7 8 8 10 26 89 B S 0
7 Bastian Myhre Sykkylven Pistolklubb 8 8 8 12 12 7 9 8 9 8 18 89 B S 0
8 Dag Magnus Mork Sykkylven Pistolklubb 6 7 7 10 6 7 8 4 5 2 17 62 D 0
9 Rune Viken Hjørungavåg Pistolklubb 8 4 5 4 6 4 9 2 7 8 9 57 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Egil Larsen Vestnes pk 8 8 8 12 8 8 9 10 10 12 30 93 A G 168
2 Odd Arne Langeland Langevåg sk 8 7 6 12 8 8 9 10 8 12 20 88 B S 128
3 Ivar Hervik Trondhjems pk 8 8 4 8 11 8 9 12 10 10 20 88 B S 64
4 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 5 8 12 8 7 7 10 10 12 30 87 B S 40
5 Øystein Hjorthol Opdal Ørsta/Volda PK 7 4 6 12 9 6 9 12 10 10 13 85 B S 0
6 Ronny Vedå Ålesund pk 8 9 3 12 8 7 9 8 10 6 20 80 C B 0
7 Johnny Karlsen Ålesund pk 4 9 6 10 11 3 8 10 10 8 17 79 C B 0
8 Øystein H Feie Langevåg sk 8 6 4 8 8 7 9 10 8 10 22 78 C B 0
9 Geir Øverås Vestnes pk 7 5 3 6 10 7 7 12 8 6 14 71 D 0
10 Gert A Hildrestrand Vestnes pk 8 6 8 8 2 4 9 6 10 6 17 67 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stein Meyer Vestnes pk 8 8 6 12 8 8 9 12 9 10 23 90 B S 120
2 Sven-Tore Verstad Ørsta/Volda PK 8 7 7 10 6 6 8 8 8 8 14 76 C B 0
3 Frode Viken Eide og Fræna pk 8 5 3 9 11 7 7 4 2 11 7 67 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tore Gullhav Langevåg sk 7 8 6 10 8 6 7 10 9 8 16 79 C B 168
2 Steven Bendal Ålesund pk 7 8 5 10 8 6 8 12 4 10 14 78 C B 128
3 Kjell Warholm Ørsta/Volda PK 8 6 4 8 8 6 7 10 7 10 18 74 C B 64
4 Kjell Arne Uggedal Langevåg sk 8 7 7 6 8 7 9 12 9 0 12 73 C B 0
5 Are Berge Ørsta/Volda PK 6 4 6 10 7 5 9 12 8 4 14 71 D 0
6 Ove Andrè Grande Langevåg sk 7 5 4 12 0 8 7 10 8 2 8 63 D 0
7 Are Berg Ørsta/Volda PK 6 4 4 8 5 7 6 10 7 4 11 61 D 0
8 Bahige Tabbara Ålesund pk 6 0 0 8 5 3 8 8 7 0 9 45 D 0
9 Arve Breivik Ålesund pk 7 2 3 2 5 5 7 4 5 2 7 42 D 0Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 28.05.2012
Mesterskap: KM Møre og Romsdal
Deltakere: 30

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 8 9 8 12 12 8 9 12 8 10 40 12 96
Sølv Harald Strømmegjerde Sykkylven Pistolklubb 8 9 8 10 12 8 9 12 10 10 43 10 96
Bronse Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 8 7 8 12 12 8 9 12 10 8 37 94
4 Bjørn Egil Larsen Vestnes pk 8 8 8 12 8 8 9 10 10 12 30 93
5 Rolf Toven Nesset PK 8 9 8 12 10 8 9 12 8 8 35 92
6 Stein Meyer Vestnes pk 8 8 6 12 8 8 9 12 9 10 23 90
7 Bjørnar Osnes Ørsta/Volda PK 8 5 6 12 12 8 9 10 9 10 28 89
8 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 8 8 8 12 12 8 7 8 8 10 26 89
9 Bastian Myhre Sykkylven Pistolklubb 8 8 8 12 12 7 9 8 9 8 18 89
10 Odd Arne Langeland Langevåg sk 8 7 6 12 8 8 9 10 8 12 20 88
11 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 5 8 12 8 7 7 10 10 12 30 87
12 Øystein Hjorthol Opdal Ørsta/Volda PK 7 4 6 12 9 6 9 12 10 10 13 85
13 Ronny Vedå Ålesund pk 8 9 3 12 8 7 9 8 10 6 20 80
14 Johnny Karlsen Ålesund pk 4 9 6 10 11 3 8 10 10 8 17 79
15 Tore Gullhav Langevåg sk 7 8 6 10 8 6 7 10 9 8 16 79
16 Øystein H Feie Langevåg sk 8 6 4 8 8 7 9 10 8 10 22 78
17 Steven Bendal Ålesund pk 7 8 5 10 8 6 8 12 4 10 14 78
18 Sven-Tore Verstad Ørsta/Volda PK 8 7 7 10 6 6 8 8 8 8 14 76
19 Kjell Warholm Ørsta/Volda PK 8 6 4 8 8 6 7 10 7 10 18 74
20 Kjell Arne Uggedal Langevåg sk 8 7 7 6 8 7 9 12 9 0 12 73
21 Geir Øverås Vestnes pk 7 5 3 6 10 7 7 12 8 6 14 71
22 Are Berge Ørsta/Volda PK 6 4 6 10 7 5 9 12 8 4 14 71
23 Gert A Hildrestrand Vestnes pk 8 6 8 8 2 4 9 6 10 6 17 67
24 Frode Viken Eide og Fræna pk 8 5 3 9 11 7 7 4 2 11 7 67
25 Ove Andrè Grande Langevåg sk 7 5 4 12 0 8 7 10 8 2 8 63
26 Dag Magnus Mork Sykkylven Pistolklubb 6 7 7 10 6 7 8 4 5 2 17 62
27 Are Berg Ørsta/Volda PK 6 4 4 8 5 7 6 10 7 4 11 61
28 Rune Viken Hjørungavåg Pistolklubb 8 4 5 4 6 4 9 2 7 8 9 57
29 Bahige Tabbara Ålesund pk 6 0 0 8 5 3 8 8 7 0 9 45
30 Arve Breivik Ålesund pk 7 2 3 2 5 5 7 4 5 2 7 42Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 28.05.2012
Mesterskap lag: KM Møre og Romsdal

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sunndal Pistolklubb 1 Oddbjørn Tangen (89), Helge Kristiansen (96), Jon Arne Brekken (94) 24 24 24 36 36 24 25 32 26 28 103 279
Sølv Ørsta/Volda PK 1 Dag Ola Myklebust (87), Sven-Tore Verstad (76), Bjørnar Osnes (89) 24 17 21 34 26 21 24 28 27 30 72 252
3 Sykkylven Pistolklubb 1 Bastian Myhre (89), Dag Magnus Mork (62), Harald Strømmegjerde (96) 22 24 23 32 30 22 26 24 24 20 78 247
4 Vestnes pk 1 Bjørn Egil Larsen (93), Geir Øverås (71), Gert A Hildrestrand (67) 23 19 19 26 20 19 25 28 28 24 61 231
5 Ørsta/Volda PK 2 Are Berg (61), Are Berge (71), Øystein Hjorthol Opdal (85) 19 12 16 30 21 18 24 34 25 18 38 217Stevne: 1F Finfelt
Dato: 28.05.2012
Maks poengsum: 100
Deltakere: 28
Startkontingent: 80,00
Premieandel: 40,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 8 8 8 12 10 8 9 12 10 12 41 97 A G 176
2 Rolf Toven Nesset PK 8 9 6 12 12 8 9 10 10 12 39 96 A G 140
3 Odd Arne Langeland Langevåg sk 8 9 8 12 10 8 9 12 6 12 36 94 B S 74
4 Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 8 8 8 12 8 8 9 12 9 12 32 94 B S 50
5 Sven-Tore Verstad Ørsta/Volda PK 8 7 8 12 8 8 9 12 10 12 30 94 B S 0
6 Bjørn Egil Larsen Vestnes pk 8 8 8 12 12 8 8 8 10 12 26 94 B S 0
7 Geir Øverås Vestnes pk 8 9 7 8 12 8 9 12 10 8 27 91 B S 0
8 Gert A Hildrestrand Vestnes pk 8 9 8 10 9 8 8 10 6 8 22 84 C B 0
9 Øystein Hjorthol Opdal Ørsta/Volda PK 8 9 8 10 10 7 2 10 10 2 20 76 C B 0
10 Johan Warholm Ørsta/Volda PK 8 9 4 8 8 8 3 6 7 0 21 61 D 0
11 Rune Viken Hjørungavåg Pistolklubb 7 5 2 8 4 8 8 6 5 6 12 59 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 8 8 8 12 12 8 9 12 10 12 42 99 A G 200*
2 Ronny Vedå Ålesund pk 8 9 6 12 8 8 9 8 10 12 32 90 B S 96
3 Stein Meyer Vestnes pk 8 6 8 12 8 8 9 10 9 12 29 90 B S 0
4 Steven Bendal Ålesund pk 8 5 8 12 10 6 9 8 7 12 17 85 B S 0
5 Ivar Hervik Trondhjems pk 8 4 8 12 8 8 8 4 8 8 20 76 C B 0
6 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 8 8 12 4 8 8 6 8 4 19 74 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Warholm Ørsta/Volda PK 8 8 6 12 9 8 9 10 10 8 27 88 B S 140
2 Karl Johan Karlsen Ålesund pk 8 5 6 10 10 8 9 12 10 8 24 86 B S 60
3 Kjell Arne Uggedal Langevåg sk 7 7 8 12 12 5 9 5 8 12 19 85 B S 0
4 Frode Krøvel Ørsta/Volda PK 8 8 6 12 6 7 5 6 9 2 20 69 D 0
5 Eldar Følsvik Ørsta/Volda PK 7 6 5 8 5 7 9 8 5 6 18 66 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Are Berge Ørsta/Volda PK 8 9 8 12 12 8 7 10 8 6 29 88 B S 144
2 Stig Werner Løseth Ørsta/Volda PK 8 8 5 6 8 8 9 10 4 12 18 78 C B 96
3 Kai Ørjan Bergmann Sykkylven Pistolklubb 7 6 3 8 5 6 6 8 5 9 5 63 D 0
4 Tore Gullhav Langevåg sk 8 2 4 12 6 8 9 8 4 0 14 61 D 0
5 Rune F Følsvik Ålesund pk 8 8 6 10 8 7 9 0 0 0 20 56 D 0
6 Kjell Aasen Ørsta/Volda PK 2 0 4 10 6 8 4 8 5 0 10 47 D 0Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 28.05.2012
Maks poengsum: 100
Deltakere: 11
Startkontingent: 80,00
Premieandel: 40,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Ola Myklebust Ørsta/Volda PK 8 7 6 12 12 8 9 8 9 12 31 91 A G 142*
2 Helge Kristiansen Sunndal Pistolklubb 6 9 5 12 6 8 9 12 9 10 26 86 B S 40
3 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 7 9 8 10 10 8 9 10 6 8 36 85 B S 0
4 Rolf Toven Nesset PK 7 5 3 12 12 8 7 12 9 6 29 81 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 7 8 8 10 8 8 7 10 9 12 23 87 A G 80
2 Odd Arne Langeland Langevåg sk 8 7 0 12 4 8 9 8 8 10 34 74 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ivar Hervik Trondhjems pk 8 7 5 12 10 8 9 12 10 8 21 89 A G 80
2 Kjell Arne Uggedal Langevåg sk 5 7 7 12 6 8 9 8 8 12 20 82 B S 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Are Berg Ørsta/Volda PK 8 2 3 6 8 6 7 10 4 12 8 66 D 120
2 Karl Johan Karlsen Ålesund pk 8 7 2 2 6 2 5 2 6 0 2 40 D 0
3 Kjell Aasen Ørsta/Volda PK 6 0 3 2 6 3 2 2 7 3 3 34 D 0