Klubbstemne felt/spesialfelt

Sollidalen 10.8.2011

Dommarar: Erlend Vikestrand, ¯ystein Opedal, Bj¿rnar Osnes, Egil slid

 

Maks poengsum:

fin/grov/milit¾r/revolvar: 50

magnum I og II/spesialrevolvar/spesialpistol: 45

 

 

FINFELT

¯ystein Opedal         49

Erlend Vikestrand    48

Lars K. Sollid             43

Are Berge                  40

 

GROVFELT

Egil slid                   27

 

 

MILIT®RFELT

¯ystein Opedal         34

Stig W. L¿seth           27

Egil slid                   26

Are Berge                  10

 

REVOLVARFELT

Bj¿rnar Osnes           50

¯ystein Opedal         48

Kjell Warholm          35

Egil slid                   26

 

SPESIALPISTOL

Bj¿rnar Osnes           40

Lars K. Sollid             26

 

MAGNUM 1

Bj¿rnar Osnes           44

Dag Ola Myklebust   39

Kjell Warholm          34

 

MAGNUM 2

Dag Ola Myklebust   35