Ope klubbstemne i svartkrutt
Sollidalen 02.09.2010 kl. 18.00
»rsta/Volda Pistolklubb
Startkontingent: 20,-.
Premie: ingen
Dommar: Sven-Tore Verstad
MARIETTE (PERKUSJONSREVOLVAR REPLIKA)
Bj┐rnar Osnes 57
Arnstein Myklebust 55
Sven-Tore Verstad 47
SMITH & WESSON R (PATRONREVOLVAR REPLIKA)
Sven-Tore Verstad 77
Arnstein Myklebust 54