TRONDHJEMS PISTOLKLUBB, SVARTKRUTTGRUPPA
STED : JONVANNET PROG.: 13 SKUDD DATO :05.09.2010
MARIETTE
1. TORE THYHOLT TPK 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 89
2. BJ¯RN WOLD TPK 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 87
3. IVAR HERVIK TPK 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 84
4. TORGEIR W®RDAHL TPK 10 10 9 8 8 8 8 7 6 5 79
5. MORTEN ANDRESEN TPK 10 8 8 8 8 8 8 7 6 6 77
6. ARNE RVG TPK 9 9 9 8 6 6 6 5 5 4 67
7. ASBJ¯RN FOSTERVOLD TPK 10 9 8 7 6 6 6 5 5 4 66
8. STEV E. SKAAR TPK 9 9 7 6 6 6 6 5 5 5 64
9. SVEIN TORE VERSTAD ¯RSTA 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 62
KUCHENREUTER
1. TORGEIR W®RDAHL TPK 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 77
SMITH & WESSON
1. MORTEN ANDRESEN TPK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
2. TORE THYHOLT TPK 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83
3. SVEIN TORE VERSTAD ¯RSTA 10 9 9 9 7 7 7 6 6 5 75
4. RAGNAR THYHOLT TPK 10 9 9 6 5 5 3 3 3 1 54
SMITH & WESSON ORG.
1. IVAR HERVIK TPK 10 8 8 8 7 7 7 6 6 5 72
REM. 12,17 (fritt bakladet gev¾r, stŒende 50m):
1. BJ¯RN WOLD TPK 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 91
2. MORTEN ANDRESEN TPK 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 90
3. TORE THYHOLT TPK 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86
4. RAGNAR THYHOLT TPK 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 77
VULCANIC
1. ARNE RVG TPK 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 41
MIQUELET
1. TORGEIR W®RDAHL TPK 10 9 9 8 7 6 6 6 5 4 70