Sandane Pistolklubb
Resultatliste  
Stemnenummer: 14056 Kontaktperson:   Mads Tystad  
Stemnedato: 09-09-07 E-post:   mads.tystad@enivest.net  
Program: 1FGMR (KM) Tlf privat/mobil:   97131344  
Arrang¿r: Sandane PK Tal pŒ deltakarar:                 55  
Stad /bane: Vassendemona Startkontingent:                  
Premiefaktor:   Bestemannspremie   kr 0,00 pr. Deltakar  
Stemneleiar(ar): Oddvar Kandal                        
Jury:                          
Fin Plass Namn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2
Klasse
A 1 Rune Soleide F¿rde PK 101 x-9-9-8 x-x
2 Kenneth Frammarsvik Flor¿ PK 101 x x
3 Odd Solheim Sandane PK 101 9-9-9-9 x-x
4 Oddvar Kandal Sandane PK 100 7-7-7 x-x
5 Hjalmar Joleik v 50 Flor¿ PK 99 x-x-x-9 x-x
6 Jan Erik SkŒr FlintlŒsen PK 99 x-x-9-8 x-x
7 Kjell Kalland v50 F¿rde PK 97 x-x-x x
8 Tore Saur Stryn PK 97 x-9-9-9 x-x
9 Eirik Kvalen v50 Luster SSL 95 x-x-9-9 x-x
10 Andreas Kvile v60 Sandane PK 94 x-9-9
11 Per Roar Lillemoen Skei PK 92 x-9-8 9-8
12 Mads Tystad Sandane PK 88 x-9-9-7 x-x
13 Eivind Tonning Stryn PK 87 x-x-9-9 x-x
Fin
Klasse
B 1 Helge L¿tuft Sandane PK 100 x-x-9-9 x-x
2 Kjell Kvalen Luster SSL 97 9-9-9-8 x-x
3 Mona S¿lvi Gjertsen Kv FlintlŒsen PK 95 x-9-8-8 9-9
4 Kjell Skjolden Luster SSL 92 9-8 x-x-8
5 Peter Bergheim Sandane PK 91 x-x-9-8 x-8
6 Roger NatŒs Sandane PK 90 9-9-8-8 x-x
7 Magnar Anton St¿yva Sandane PK 90 9-8-8 x-9
8 Odd Apalseth v60 Sandane PK 82 9-8-7 x-x
Fin
Klasse
C 1 Jarle Hamarsnes Luster SSL 93 9-9 9-9
2 Leif Arne S¾thre Sandane PK 87 x-8-8-8 9-9
Fin
Klasse
D 1 Christoffer Borg Luster SSL 94 x-9-8-7 9
2 Robert Rehnmark F¿rde PK 89 x-x-x-9 x-x
3 Hilde Martiniussen Kv F¿rde PK 89 9 x
4 Anton Kleppe Sandane PK 65 9-8-8-7 x-x
5 S¿lve Storevik Flor¿ PK 60 x-9-9-9-7 x-x-x-x
6 Frode Fagerli Sandane PK 33 8
Grov
Klasse
A 1 Eivind Tonning Stryn PK 101 x-x-x-8 x-x
2 Rune Soleide F¿rde PK 99 x-x-x-x x-x
3 Tore Saur Stryn PK 99 x-x-9-8 x-x
4 Jan Erik SkŒr FlintlŒsen PK 82 9-9-8-7 x-9
Grov
Klasse
B 1 Mona S¿lvi Gjertsen Kv FlintlŒsen PK 86 x-x-9-9 x-9
Rev
Klasse
A 1 Hjalmar Joleik v50 Flor¿ PK 99 x-9-9-8 x-x
2 Rune Soleide F¿rde PK 97 x-9-9 x
3 Per Roar Lillemoen Skei PK 92 x-x-9-9 x
4 Eirik Kvalen v50 Luster SSL 83 7 x-x
5 Kjell Kvalen Luster SSL 82 9-7 x-x
Rev
Klasse
B 1 Kjell Kalland v50 F¿rde PK 85 x-x-9-7 x-8
2 Eivind Tonning Stryn PK 85 9-9-9-8 9-9
3 Oddvar Kandal Sandane PK 84 9-9-8-8 x-8
Rev
Klasse
C 1 Odd Apalseth v60 Sandane PK 75 8-7-7 9-9-8-8
2 Andreas Kvile v60 Sandane PK 66 9 9-8-8
3 Kjell Skjolden Luster SSL 64 9 9-8-8
Rev
Klasse
D 1 Christoffer Borg Luster SSL 87 x-8-8 x-x
2 Leif Arne S¾thre Sandane PK 66 9 9-9
Mil
Klasse
A 1 Rune Soleide F¿rde PK 84 x-9-8-8 9-9-8-8
Mil
Klasse
B 1 Bj¿rn Ligaard Sitter I.L. PK 101 x-x-9-9 x-x
2 Mona S¿lvi Gjertsen Kv FlintlŒsen PK 65 8 x-9-9
Mil
Klasse
C 1 Jarle Hamarsnes Luster SSL 83 x-8 x-9
2 Mads Tystad Sandane PK 76 x-9-8-7 x-9
3 Andreas Kvile v60 Sandane PK 69 x-9 x-7-7
4 Odd Apalseth v60 Sandane PK 60 7-7 x-8
Mil
Klasse
D 1 Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda PK 98 x-x-9-8 x-9
Max poengsum 101p
KM resultat
Fin
Klasse
pen Gull Rune Soleide F¿rde PK 101
S¿lv Kenneth Frammarsvik Flor¿ PK 101
Bronse Odd Solheim Sandane PK 101
Fin
Klasse
v 50 Gull Hjalmar Joleik v 50 Flor¿ PK 99
Fin
Klasse
v 60 Gull Andreas Kvile v60 Sandane PK 94
Fin
Klasse
Kvinner Gull Mona S¿lvi Gjertsen Kv FlintlŒsen PK 95
Grov
Klasse
pen Gull Eivind Tonning Stryn PK 101
S¿lv Rune Soleide F¿rde PK 99
Grov
Klasse
Kvinner Gull Mona S¿lvi Gjertsen FlintlŒsen PK 86
Revolver
Klasse
pen Gull Rune Soleide F¿rde PK 97
S¿lv Per Roar Lillemoen Skei PK 92
Bronse Christoffer Borg Luster SSL 87
Revolver
Klasse
v 50 Gull Hjalmar Joleik v50 Flor¿ PK 99
Revolver
Klasse
v 60 Gull Odd Apalseth v60 Sandane PK 75
Milit¾r
Klasse
pen Gull Rune Soleide F¿rde PK 84
Milit¾r
Klasse
v 60 Gull Andreas Kvile v60 Sandane PK 69
Milit¾r
Klasse
Kvinner Gull Mona S¿lvi Gjertsen Kv FlintlŒsen PK 65
KM resultat lag
Fin Gull Sandane PK
Odd Solheim Sandane PK 101
Oddvar Kandal Sandane PK 100
Mads Tystad Sandane PK 88
289
s¿lv Luster SSL
Kjell Kvalen Luster SSL 97
Eirik Kvalen Luster SSL 95
Kjell Skjolden Luster SSL 92
284