Org.nr. 986 500 448
VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen, sbygda
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato : 29/2 - 2004 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Luftpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 60.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7  
Antall deltakere : 14 stk. Stevnenummer :15010
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL : ANMERKN.
  KLASSE B:                  
1. Jarle Per Leite Vestnes 94 90 89 95 91 90 549 130,- + 28
2. Finn Olsen Vestnes 91 91 89 90 92 92 545 56,-
3. Inge Leite Vestnes 89 89 89 94 90 91 542  
4. Jon Arne Brekken Sunndal 91 87 90 94 88 90 540  
5. Rolf Toven Nesset 86 86 92 90 92 87 533  
                     
  KLASSE C:                  
1. Oddvin Blindheim Vigra/ Valder¿y 87 88 90 90 92 93 540 111,-
2. Frode Olsen Kristiansund 90 83 91 89 92 88 533  
3. Svein Krakeli Eide & Fr¾na 73 85 90 84 87 91 510  
                     
  KLASSE D:                  
1. ¯ystein Hjorthol Opedal, (JM) ¯rsta & Volda 84 77 84 84 91 91 511 111,-
2. Jarle Bj¿lverud Molde 84 80 81 82 85 84 496  
3. Svein Ulrik Olsen Kristiansund 81 79 81 87 84 81 493  
                     
  KLASSE D 40 SKUDD:                  
1. Olga Pavlova Molde 62 69 76 63     270 37,-
                     
  KLASSE U-14:                  
1. Alexander Hole Vestnes 90 82 86 79     337 74,-
2. Heenrik Holte Grebstad Vestnes 56 50 56 65     227  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
At vŒpnene er kontrollert, og til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :           Vestnes den 01.03.04
  Skyteledere : PŒl Arne Sitter, Roar Skeide, Arne-Jan Steen og Geir A. ¯verŒs.