Org.nr. 986 500 448
VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen, sbygda
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Kontaktperson: Geir A. ¯verŒs, tlf.nr : 711 89 650
Dato : 10/10 - 2004 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Silhuettpistol B.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7  
Antall deltakere : 6 stk. Stevnenummer : 15043
RESULTATER FOR :  
   
DEL¯VELSE 1: DEL¯VELSE 2:  
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: 10 sek. 8 sek. 6 sek. 10 sek. 8 sek. 6 sek. Sum: Anmerkning:
  KLASSE C:                  
1. Rolf Toven Nesset 89 86 94 92 95 84 540 111,-
2. Finn Olsen Vestnes 90 90 92 85 84 92 533 37,-
3. Svein Krakeli Eide & Fr¾na 86 90 83 92 89 87 527  
4. Jon Arne Brekken Sunndal 95 83 85 94 93 77 527  
                     
  KLASSE D:                  
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/ Volda 95 87 84 88 96 93 543 74,- + 12
2. ¯ystein Hjorthol Opedal (Jr.) ¯rsta/ Volda 90 80 75 87 83 84 499  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
At vŒpnene er kontrollert, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt, attesteres herved: Vestnes den 10.10.04
Skyteledere: Finn Olsen, Arne-Jan Steen, Geir Hole og Geir A. ¯verŒs.