Org.nr. 986 500 448
VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen, sbygda
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Kontaktperson: Geir A. ¯verŒs, tlf.nr : 711 89 650
Dato : 10/10 - 2004 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne KM Silhuettpistol A
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 80.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7  
Antall deltakere : 8 stk. Stevnenummer : 15043
RESULTATER FOR :
   
DEL¯VELSE 1: DEL¯VELSE 2:  
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: 8 sek. 6 sek. 4 sek. 8 sek. 6 sek. 4 sek. Sum: Plassering: Anmerkning:
  KLASSE C:                    
1. Tom K. Nerb¿ Aukra 88 94 81 93 89 86 531 Nr.1 Gull. 130,- + 16
2. Rolf Toven Nesset 92 85 70 90 92 82 511 Nr.3 Bronse. 56,-
3. Svein Krakeli Eide & Fr¾na 91 89 75 89 76 79 499 Nr.5  
4. Finn Olsen Vestnes 87 77 67 92 87 76 486 Nr.6  
5. Geir A. ¯verŒs Vestnes 85 85 53 79 80 38 420 Nr.8  
                       
  KLASSE D:                    
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/ Volda 91 89 71 94 88 79 512 Nr.2 S¿lv. 111,-
2. Jon Arne Brekken Sunndal 97 88 68 93 82 78 506 Nr.4  
3. ¯ystein Hjorthol Opedal (Jr.) ¯rsta/ Volda 82 77 72 91 67 64 453 Nr.7  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
At vŒpnene er kontrollert, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt, attesteres herved: Vestnes den 10.10.04
Skyteledere: Finn Olsen, Arne-Jan Steen, Geir Hole og Geir A. ¯verŒs.