Org.nr. 986 500 448
VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen, sbygda
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Kontaktperson: Geir A. ¯verŒs, tlf.nr : 711 89 650
Dato : 10/10 - 2004 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Luftpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.-/ 40.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Antall deltakere 60 skudd: 5 stk.
Antall deltakere 40 skudd: 1 stk. Stevnenummer : 15042
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL : ANMERKN.
  KLASSE B:                  
1. Jon Arne Brekken Sunndal 88 88 95 88 92 88 539 111,- + 12
2. Finn Olsen Vestnes 91 87 89 86 93 89 535  
3. Rolf Toven Nesset 89 88 88 91 87 90 533  
                     
  KLASSE C:                  
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/ Volda 68 88 88 80 91 84 499 37,-
                     
  KLASSE D: (Jr.)                  
1. ¯ystein Hjorthol ¯rsta/ Volda 78 84 91 86 80 76 495 37,-
  Opedal                  
                     
  KLASSE U-14:                  
1. Alexander Hole Vestnes 87 87 81 80     335 37,-
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
At vŒpnene er kontrollert, og til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :           Vestnes den 10.10.04
  Skyteledere : Finn Olsen, Arne-Jan Steen, Geir Hole og Geir A. ¯verŒs.