Klubbmeisterskap 2003

 

Finfelt.

01 Odd Jarle Engeset            94 P

02 Morten Lien                     94 P

03 Atle Eikrem                     92 P

04 Arnstein Myklebust         83 P

05 Torgeir HŒskjold             81 P

06 Svein Tore Verstad         79 P

07 Kjetil Eikrem                  78 P

08 Roger Welle                   77 P

09 ¯ystein Hjorthol             70 P

10 Ronny HŒskjold              68 P

11 Eldar F¿lsvik                  65 P

12 Hennrik Yksn¿y             65 P

13 Harald Rune Aam          55 P

Grovfelt.

01 Morten Lien                    89 P

02 Bj¿rnar Osnes                 84 P

03 Torgeir HŒskjold             83 P

04 Roger Welle                    77 P

Milit¾rfelt.

01 Tore Lundberg                89 P

02 Tor Rune Smelv¾r          77 P

03 Bj¿rnar Osnes                 77 P

04 Morten Lien                    75 P

05 Arnstein Myklebust        72 P

06 Svein Tore Verstad         71 P

07 Kjetil Bj¿rdal                  50 P

08 Harald Rune Aam           39 P

09 Eldar F¿lsvik                   37 P

Revolverfelt.

01 Tor Rune Smelv¾r           83 P

02 Tore Lundberg                  79 P

03 Morten Lien                     72 P

04 Odd Jarle Engeset            70 P

05 Atle Eikrem                     68 P

06 Torgeir HŒskjold             68 P

07 Harald Rune Aam           52 P

08 Roger Welle                    35 P

 

Dette klubbmeisterskapet vart holdt i lag med stevnet den 29.05.2003