VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato : 19/10 - 2003 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Luftpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- / 40.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Stevneavgift : kr. 90,-
Antall deltakere : 9 stk. Stevnenummer :15042
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL : ANMERKN.
  KLASSE B:                  
1. Finn Olsen Vestnes 91 88 88 96 90 88 541 (46) 111,- + 18
2. Rolf Toven Nesset 88 86 90 90 94 93 541 (45)
3. Jon Arne Brekken Sunndal 91 89 86 90 87 93 536  
                     
  KLASSE C:                  
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda 81 87 85 89 86 94 522 74,-
2. Rune Jensen Vestnes 0 0 0 0 0 0 0 Brutt.
                     
  KLASSE U-16:                  
1. Henrik Yksn¿y ¯rsta/Volda 86 86 91 92     355 74,-
2. ¯ystein Hjorthol Opedal ¯rsta/Volda 76 80 69 74     299  
                     
  KLASSE U-14:                  
1. Joachim Gjerde Vestnes 67 80 86 85     318 37,-
                     
  KLASSE U-12:                  
1. Alexander Hole Vestnes 83 86 76 84     329 37,-
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
At vŒpnene er kontrollert, og til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :           Vestnes den 19.10.03
  Skyteledere : Geir A. ¯verŒs og Arne-Jan Steen.