VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato : 19/10 - 2003 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Grovpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Stevneavgift : kr. 70,-
Antall deltakere : 7 stk. Stevnenummer :15043
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER : RESULTATER: TOTAL : ANMERKN.
  KLASSE B:            
1. Rolf Toven Nesset 280 283   563 74,- + 14
2. Jon Arne Brekken Sunndal 279 278   557  
               
  KLASSE C:            
1. Stian Alv¾r F¿rde 269 259   528 74,-
2. Edvin Hagen Aukra 259 261   520  
               
  KLASSE D:            
1. Roger Welle ¯rsta/Volda 255 253   508 111,-
2. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda 235 260   495  
3. Svein T. Verstad ¯rsta/Volda 213 257   470  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
At vŒpnene er kontrollert, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :   Vestnes den 19.10.03  
  Skyteledere : Geir A. ¯verŒs og Arne-Jan Steen.