VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato : 19/10 - 2003 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Finpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Stevneavgift : kr. 130,-
Antall deltakere : 13 stk. Stevnenummer : 15043
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL: ANMERKN.
  KLASSE A:            
1. Jon Arne Brekken Sunndal 284 287   571 37,-
               
  KLASSE B:            
1. Rolf Toven Nesset 283 295   578 74,- + 26
2. Stian Alv¾r F¿rde 268 284   552  
               
  KLASSE C:            
1. Rune Jensen Vestnes 274 273   547 111,-
2. Finn Olsen Vestnes 271 262   533 37,-
3. Edvin Hagen Aukra 243 264   507  
4. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda 239 252   491  
               
  KLASSE D:            
1. Geir Hole Vestnes 260 244   504 111,-
2. Roger Welle ¯rsta/Volda 245 244   489 37,-
3. Svein T. Verstad ¯rsta/Volda 220 264   484  
4. Belinda Solheim (K) F¿rde 185 150   335  
               
  KLASSE U-16:            
1. Henrik Yksn¿y ¯rsta/Volda 242 251   493 74,-
2. ¯ystein Hjorthol Opedal ¯rsta/Volda 222 252   474  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
At vŒpnene er kontrollert, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :     Vestnes den 19.10.03  
  Skyteledere: Geir A. ¯verŒs og Arne-Jan Steen.