VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato :2/11 2003 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Luftpistol.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Stevneavgift : kr. 90,-
Antall deltakere : 9 stk. Stevnenummer :15046
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL : ANMERKN.
  KLASSE B:                  
1. Inge Leite Vestnes 86 89 97 92 92 90 546 111,- + 18
2. Finn Olsen Vestnes 88 91 90 89 91 93 542 37,-
3. Rolf Toven Nesset 90 90 88 93 89 88 538  
4. Jon Arne Brekken Sunndal 91 94 87 90 88 87 537  
                     
  KLASSE C:                  
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda 83 90 85 88 92 86 524 74,-
2. Edvin Hagen Aukra 62 80 65 73 64 64 408  
                     
  KLASSE U-16:                  
1. Henrik Yksn¿y ¯rsta/Volda 76 87 84 91     338 37,-
                     
  KLASSE U-14:                  
1. Joachim Gjerde Vestnes 81 88 83 71     323 74,-
2. Jardar B¿e Misfjord Vestnes 81 80 60 71     292  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
At vŒpnene er kontrollert, og til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :           Vestnes den 02.11.03
  Skyteledere : Finn Olsen og Inge Leite.