VESTNES PISTOLKLUBB v/ Finn Olsen
6390 VESTNES
Stiftet 18.06.75
Telefon nr. Kontaktperson : 71 18 96 50
Dato : 2/11 2003 Skytterhallen i Vestnes.
Resultatliste pent stevne Hurtigpistol Fin.
Stevneleder : Geir A. ¯verŒs Startkontigent kr. 70.- pr. startede.
Premiegrunnlag : 3,7 Stevneavgift : kr. 80,-
Antall deltakere : 8 stk. Stevnenummer : 15047
NR: NAVN - KLASSER: KLUBBER: RESULTATER: TOTAL: ANMERKN.
  KLASSE B:            
1. Rolf Toven Nesset 189 191 175 555 74,-
2. Stian Alv¾r F¿rde 182 182 185 549  
               
  KLASSE C:            
1. Jon Arne Brekken Sunndal 189 188 187 564 111,- + 16
2. Finn Olsen Vestnes 179 187 186 552  
3. Edvin Hagen Aukra 167 170 166 503  
               
  KLASSE D:            
1. Bj¿rnar Osnes ¯rsta/Volda 181 184 158 523 74,-
2. Belinda Solheim (K) F¿rde 126 129 149 404  
               
  KLASSE U-16:            
1. Henrik Yksn¿y ¯rsta/Volda 173 178 175 526 37,-
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
At vŒpnene er kontrollert, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser er fulgt,
attesteres herved :     Vestnes den 02.11.03  
  Skyteledere: Finn Olsen og Inge Leite.